Další varianty

Podpora akcí

Podpoříme i vaši akci. Vyplňte následující dotazník na základě kterého vás budeme do 10 dnů kontaktovat.

Dotazník vyplňte minimálně 3 týdny před jejím konáním.

Základem naší podpory jsou hodnotné balíčky pro všechny účastníky akce (obsahují krmivo K-9, vzorky, tiskoviny, drobné dárky, poukaz na slevu) a možnost výhodného nákupu krmiv pro pořadatele.

Naše standardní požadavky:

- předat balíčky všem účastníkům akce 

- umístit loga na vašich tiskovinách (podle možností)

- umístit naše loga na www stránkách s prokliky (www.krmivok9.czwww.candies.cz )

- označit „líbí se mi“ FCB stránku Kanadská krmiva pro psy a kočky,  

- umístit plakát K-9 během akce na viditelném místě (dodáme)

- do 10 dnů od konání akce vyplnit formulář se zprávou z akce a doplnit fotodokumentaci

V případě, že bude Vaše akce schválena a zařazena do našeho partnerského programu, jsou informace obsažené v dotazníků, závazné.

Pokud si přejete vyplnit zprávu z akce, přejděte prosím na tento formulář.

Partner
Akce
Možnosti spolupráce
Umístění loga na jiných tiskovinách

V případě, že bude Vaše akce schválena a zařazena do našeho partnerského programu, jsou informace obsažené v dotazníků, závazné.

Potvrzením dotazníku se v případě schválení akce zavazujete k vyplnění zprávy z akce pod tímto odkazem.